Ukoliko ste nezadovoljni nekom sitnom nepravilnošću na svojim zubima, kompozitni viniri su idealno rešenje za Vas. Naša ordinacija poseduje sertifikat za upotrebu Edelweiss vinira, Švajcarske proizvodnje.

Ove fasete su tanke i izuzetno elastične a imaju čvrstinu keramike tako da odolevaju silama koje se stvaraju u ustima pri žvakanju. Posebnim procesom proizvodnje najsavremeniji, nano hibridni kompozit se zagreva i postavlja u posebne kalupe. Kada su gotove, fasete se dodatno laserski obrađuju. Laserski zraci prodiru u kompozit i povlače sa sobom čestice stakla na površinu, stvarajući izuzetno otporan, gladak i sjajan površinski sloj staklo keramike, koji je translucentan. Na ovaj nacin izrađene fasete vašim zubima daju potpuno živ i prirodan izgled.

Prednost ovih vinira je što je priprema zuba za njihovo stavljanje minimalna: ne brusimo zube već ih samo malo nahrapavimo kako bi viniri mogli da se dobro priljube uz površinu. Druga prednost je što za ove vinire nije potreban rad u tehnici. Viniri su prefabrikovani i spremni za upotrebu tako da u samo jednoj poseti dobijate Holivudski osmeh bez gubitka zubne supstance.


Call us:
+381 63 8321 876
(WhatsApp & Viber)