Fiksni aparati su danas trend, a metalne bravice zlatni standard u ortodonciji. Koristimo bravice potvrđenog kvaliteta proizvedene u Nemačkoj i Americi.

Svaki pacijent kod nas ima poseban tretman, a individualno planirana terapija omogućava optimalnu funkciju i zdravlje oralnih tkiva, kontrolisan rast, usklađene proporcije i estetiku kako osmeha tako i celog lica. Zahvaljujući redovnim kontrolama i odgovarajućem trajanju terapije obezbeđujemo dugoročnu stabilnost rezultata lečenja.


Call us:
+381 63 8321 876
(WhatsApp & Viber)