Pokretni aparati koriste se u terapiji nepravilnosti vilica i zuba kod dece, najčešće od polaska u drugi razred osnoven škole, a u težim slučajevima i ranije, pa sve do nicanja svih stalnih zuba. Vreme za početak terapije ovim aparatima je individualno.

Bez obzira da li se radi o neskladu veličine vilica i zuba, preranom gubitku bočnih mlečnih zuba ili kombinacijom ovih nepravilnosti, pravovremena preventivna kontrola i rana terapija su veoma važne. Ukoliko na vreme počne terapija mobilnim aparatom, postižu se biološki bolji i kvalitetniji rezultati. Mnoge nepravilnosti u ovom razvojnom periodu mogu se ispraviti u potpunosti, tako da kasnije nema potrebe da dete nosi fiksni aparat.

Pokretni aparati su ipak nekad neophodni i kao priprema za kasniju terapiju fiksnim aparatima.

Nicanjem svih stalnih zuba pokretni ortodontski aparati nisu više dovoljna tehnika za precizne i stabilne rezultate terapije.


Call us:
+381 63 8321 876
(WhatsApp & Viber)